ข่าวประชาสัมพันธ์ : พิธีฉลองเปรียญธรรมและมอบทุนการศึกษา 11 ส.ค. 60   ข่าวประชาสัมพันธ์ : กฐินพระราชทานวัดพระธาตุพนม 21 ต.ค. 60  
ปฏิทินงานวัดพระธาตุพนม
งานนมัสการพระธาตุพนม ตรงกับขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3 รวม 9 วัน 9 คืน
งานสัตตนาคารำลึก งานรำลึกถึงพยานาคทั้ง 7 ตน ที่ดูแลพระธาตุพนม ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 11
งานบูรพาจารย์รำลึก ทำบุญอุทิศให้อดีตเจ้าอาวาส และบูรพาจารย์ของวัดพระธาตุพนมตรงกับขึ้น 8 ค่ำ เดือน11
งานพระธาตุพนมรำลึกและมอบทุนการศึกษา แก่ผู้สอบได้บาลี ตรงกับวันที่ 11 สิงหาคน ของทุกปี
งานอายุวัฒนมงคล พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ตรงกับวันที่ 9 ธันวาคน ของทุกปี
ข้อมูลที่น่าสนใจ
พระธาตุพนมองค์เดิม พระธาตุพนมองค์เดิมก่อนได้รับการปรับปรุงบูรณะเพิ่มเติม ถ่ายโดยช่างภาพชาวฝรั่งเศส เมื่อปีพ.ศ.๒๔๓๒
สอบธรรมสนามหลวง  แม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์
วันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๘  เป็นงานที่คณะสงฆ์วัดพระธาตุพนม ได้ถือปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านานเพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์ ในปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
วันสัตตนาคารำลึก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘  ขึ้น 4 ค่ำ 5 ค่ำ เดือน 10 ในปีนี้ ตรงกับวันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 โดยงานจะเริมเวลา 17.00 น. ลงทะเบียนรับเหรียญสัตตนาคารำลึก
พระกฐินพระราชทาน  ในปีนี้พระกฐินพระราชทาน มาทอดถวายแก่ผู้พระผู้อยู่จำพรรษาถ้วยไตรมาส ณ วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม ในวันที่ ๑๔-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
วันมหาปวารณา  คือ วันที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปทั้งพระผู้ใหญ่และพระผู้น้อยต่างเปิดโอกาสอนุญาตแก่กันและกัน ให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ด้วยจิตที่เมตตา ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันออกพรรษา
ตักบาตรเทโวโรหณะ  ป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงสู่โลกหลังจากเสด็จขึ้นไปจำพรรษาอยู่ในดาวดึงส์พิภพถ้วนไตรมาสและการตรัสอภิธรรมเทศนาโปรดพระมารดาในเทวโลก
การถวายสังฆาทาน  | ประวัติพระธาตุพนม  | ปฏิทินงานวัดพระธาตุพนม  | ลำดับเจ้าอาวาส | ทำเนียบผู้ช่วยเจ้าอาวาส  | พิพิธภัณฑ์ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมรัตนโมลีศรีโคตบูร
พระเทพวรมุนี
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม
สถานที่ภายในวัดพระธาตุพนม
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบธรรมสนามหลวงในวันที่ ๒๑-๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ขึ้น ๙-๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑ สถานที่อำเภอธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
วันออกพรรษา วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นสำคัญวันหนึ่งของพระภิกษุสงฆ์ คือ เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษา หรือออกจากพรรษาที่ได้อธิษฐานเข้าจำพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในวันออกพรรษาในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า เป็นวันที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปจำพรรษา
ไหลเรือไฟอำเภอธาตุพนม ประเพณีไหลเรือไฟ เป็นประเพณีของชาวอีสาน ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “เฮือไฟ” จัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูชารอยพระพุทธบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที นอกจากนี้ประเพณีไหลเรือไฟยังจัดขึ้นเพื่อขอขมาลาโทษแม่น้ำที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูล และเป็นการเอาไฟเผาความทุกข์ให้ลอยไปกับสายน้ำ
รำบูชาพระธาตุพนม การรำบูชาพระธาตุพนม เป็นการรวมตัวของชนพื้นเมืองต่าง ๆ รวม 7 เผ่า ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนม แต่งกายด้วยเสื้อผ้าประจำเผ่าของตน และร่ายรำในท่วงท่าอันงดงามเพื่อบูชาองค์พระธาตุพนม การรำบูชาถวายองค์พระธาตุพนม เป็นประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดนครพนม ซึ่งถือปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านาน ชุดรำบูชาพระธาตุพนม 7 ชุด คือ รำตำนานพระธาตุพนม รำศรีโคตรบูรณ์ รำผู้ไทยรำหางนกยูง รำไทยญ้อ รำขันหมากเบ็ง และรำเซิ้งอีสาน
>> บทความเพิ่มใหม่ล่าสุด
 พระธาตุฝุ่น
 ภาพจำหลัก
 หอบูชาข้าวพระ
 รำศรีโคตรบูรณ์
 ฉัตรพระธาตุพนม
 การบรรจุพระอุรังคธาตุ
 สถูปอิฐพระธาตุพนม
 เสาอินทขีล
 ยอดพระธาตุพนมองค์เดิม
 พระวิหารคต
 ผอูบสำริดพระธาตุพนม
 พระธาตุพนมองค์เดิม
ปฏิทิน
ธรรมะมีเดีย
สวนโมกข์เสวนา "พระพยอม"
อ.สมภพ โชติปัญโญ ความสุขในสมาธิ
ประโยชน์และโทษของทรัพย์
อ.สมภพ โชติปัญโญ จตุโลกบาล
อาณาปานสติ 16 ขั้นตอน พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
ท่าน ว. "กุศโลบายของพระพุทธเจ้า"
ว วชิรเมธี024-ธรรมะกับความรัก
ชมสื่อธรรมทั้งหมด...
Facebook Like Box
กลับขึ้นบน