ปฏิทินงานวัด
งานที่จะเกิดขึ้นทั้งปี
ห่มผ้าพระธาตุพนม
ถวายผ้าห่มพระธาตุพนม
ที่พักภายในวัด
สำหรับญาติโยมทั่วไป
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อเจ้าหน้าที่ของวัด
 
 
 
 
วันสัตตนาคาลำรึก ประจำปี 2565
ตรงกับวันที่ 29 - 30 กันยายน 2565
 
กฐินพระราชทานวัดพระธาตุพนม ประจำปี 2565
 
งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2566
 
ทำบุญ "ห่มผ้าพระธาตุพนม"
ร่วมทำบุญกับทางวัดพระธาตุพนม "ทำบุญห่มผ้าพระธาตุพนม" ด้วยการนำผ้าความยาว 60 หลา นำมาห่มองค์พระธาตุพนม ทั้ง 4 ทิศ
 
แผนที่วัดเดินทางไปวัดพระธาตุพนม