Tripadvisor
หน้าแรก
ประวัติ
วัดพระธาตุพนม
ลำดับเจ้าอาวาส
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ทำเบียบผู้ช่วยเจ้าอาวาส
ผจล.วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
ปฏิทินงานวัด
งานตลอดทั้งปีของทางวัด
วัตถุมงคล
ของวัดพระธาตุพนม
สถานที่น่าสนใจ
ภายในวัดพระธาตุพนม
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อเจ้าหน้าที่ของวัด
 
  เกี่ยวกับ/ติดต่อวัดพระธาตุพนม

วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
ที่อยู่ 183/13 ถนนชยางกูร  ตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  48110
เมล์  info@watthat.com
Tel. 09 4543 5888


เว็บมาสเตอร์
พระปลัดชาญวิทย์ เตชปญฺโญ ป.ธ.๔
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
โทร. 094 543 5888
 
 
@2564 www.watthat.com
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 183/13 ถนนชยางกูร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 4 8 1 10
เมล์ : info@watthat.com Tel. 09 4543 5888