หน้าแรก หมวดทั้งหมด หมวดอื่นๆ : วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
 วัตถุมงคล ของวัดพระธาตุพนม
วัตถุมงคล ของวัดพระธาตุพนม สามารถเช่าบูชาได้ที่พิพิธภัณฑ์ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมรัตนโมลีศรีโคตบูร และด้านในรอบวิหารคตทั้ง ๔ ทิศ เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08 2843 3340   อีเมล์ snkp55@gmail.com โทรสาร 0 4252 5026
         
 
         
 

       
       
       

 

กลับขึ้นบน