ศาลาหมอชีวก 2282
หน้าแรก > หมวด : สถานที่ภายในวัดพระธาตุพนม | เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ | แก้ไขล่าสุด : 2013-03-30 08:15:26

ศาลาหมดชีวก

กลับขึ้นบน