ศาลาตรีมุขและศาลาสัญญาลักษณ์ 524
หน้าแรก > หมวด : สถานที่ภายในวัดพระธาตุพนม | เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ | แก้ไขล่าสุด : 2013-03-30 01:18:38

ศาลาตรีมุขกาญจนาภิเษกและศาลาสัญญาลักษณ์

กลับขึ้นบน