ศาลเจ้าแม่กวนอิม 4039
หน้าแรก > หมวด : สถานที่ภายในวัดพระธาตุพนม | เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ | แก้ไขล่าสุด : 2013-09-18 12:51:56

ศาลเจ้าแม่กวนอิม

กลับขึ้นบน