กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๘ 406
หน้าแรก > หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์และบทความทั่วไป | เขียนโดย : PMplod cw | แก้ไขล่าสุด : 2015-10-24 10:04:13

นักธรรมชั้นตรี
กำหนดสอบวันที่ ๒๑ - ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(ขึ้น ๙ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑)
ตรงกับวันพุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์, เสาร์.
สอบเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. วันละวิชา(กระทู้, ธรรม, พุทธ, วินัย.)

นักธรรมชั้นโท - เอก
กำหนดสอบวันที่ ๒๗ - ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(แรม ๒ - ๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
ตรงกับวันศุกร์, เสาร์, อาทิตย์, จันทร์.
สอบเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. วันละวิชา(กระทู้, ธรรม, พุทธ, วินัย.)

ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก
กำหนดสอบวันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรมะ
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธะ
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๕๐ น. สอบวิชาวินัย

กลับขึ้นบน