ผอูบสำริดพระธาตุพนม 2532
หน้าแรก > หมวด : สาระน่ารู้ | เขียนโดย : ผู้ดูแลเว็บไซต์ | แก้ไขล่าสุด : 2017-07-29 05:33:09

      ผอูบสำริด สร้างจากทองสำริด หนักประมาณ ๑,๓๐๐ กิโลกรัม เพื่อใช้เป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า เมื่อ พ.ศ.๒๒๓๓-๒๒๓๕ โดย เจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก แห่งนครเวียงจันทร์ ได้มาบูรณะองค์พระธาตุพนม และให้ช่างได้หล่อผอูบสำริดขึ้นเพื่อปรับปรุงที่ประดิษฐาน บรรจุพระอุรังคธาตุใหม่ มีความสูง ๑.๖๐ เมตร ลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๑.๑๘ เมตร หนา ๒ เซนติเมตร ครอบเจดีย์ศิลา อันเป็นที่บรรจุบุษกและผอบพระอุรังคธาตุไว้อย่างหนาแน่น และมีการจารึกว่า “พระธาตุปะนม” หลังจากนั้น วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘ เวลา ๑๙.๓๘ นาที พระธาตุพนมได้พังทลายลง จึงได้พบผอูบสำริดนี้ในสภาพที่ชำรุด พร้อมด้วยพระอุรังคธาตุในสภาพที่สมบูรณ์ และมีการบูรณะผอูปสำริดนี้ ๒ ครั้งคือ ครั้งที่ ๑ ใน.พ.ศ.๒๕๒๘ ได้นำชิ้นส่วนต่างๆมาตัดให้ตรงได้มอบหมายให้นายศราวุธ ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้ดำเนินการ และนำมาเก็บไว้ที่วัดพระธาตุพนม ครั้งที่ ๒ ปลายปี พ.ศ.๒๕๓๑ ได้นำชิ้นส่วนต่าง มาประติดประต่อเข้ากันให้มีรูปทรงเดิมทุกประการ โดยใช้ลวดเงิน ลวดสำเร็จรูปเชื่อมและใช้ทองเหลืองดามด้านใน เพือให้มั่นคง ใช้เวลา ๑ เดือนเศษ จึงเสร็จสมบูรณ์ โดย นายช่างมี กุลสุทธิ์ ชาวบ้านดอนกลางพร้อมคณะช่าง มีพระครูพนมธรรมโฆษิต (ดร.พระมหาสม สุมโน เป็นผู้ควบคุม) ส่วนขี้ตะไบผงต่างๆที่หลงเหลือจากการบูรณะ ได้นำมาเป็นมวลสารผสมในวัตถุมงคลพระผงประทานพร ( องค์ดำ ) ของวัดพระธาตุพนม  ปัจจุบันผอูบสำริด เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมรัตนโมลีศรีโคตรบูร วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

 

รวบรวมข้อมูลโดย
พระครูพนมปรีชากร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม

กลับขึ้นบน