พระวิหารคต 1647
หน้าแรก > หมวด : สาระน่ารู้ | เขียนโดย : ผู้ดูแลเว็บไซต์ | แก้ไขล่าสุด : 2017-07-29 05:49:38

       จากที่วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิด วรมหาวิหาร เป็นที่ตั้งของเจดีย์พระธาตุพนม เนื้อที่วัดพระธาตุพนมทั้งหมด ๖๐ ไร่ ๓ งาน ๔๒ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๓๒ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และสำนักวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้การดูแลรักษาให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย หลวงพ่อ พระธรรมราชานุวัตร ( แก้ว กนฺโตภาโส ) จึงได้สร้างพระวิหาคตขึ้นเพื่อแบ่งเขตชัดเจน เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ พระวิหารคตนี้มีทั้งหมด ๑๐๗ ห้อง ยาวห้องละ ๓ เมตร และประตูอีก ๓ ห้อง รวมทั้งหมด ๑๑๐ ห้อง นอกจากนี้ยังมีซุ้มประตูด้านทิศตะวันออกหน้าวัด ๓ ซุ้ม เฉพาะประตูใหญ่ตัวกลางได้สร้างขึ้นใหม่ เจาะประตูอีก ๒ ข้าง วิหารคตด้านทิศตะวันตก ด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ ใช้เวลาสร้าง ๑๑ ปี จึงแล้วเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ โดยใช้งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท หลังจากนั้น ในปี พุทธศักราช ๒๕๓๗ ได้มีการบูรณะอีกครั้งโดย พระธรรมปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมในขณะนั้น มอบหมายให้ พระมหาสม สุมโน ( พระโสภณเจติยาภิบาล) เป็นประธานคณะดำเนินการบูรณะ และ ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๖ ตอนที่ ๑๖๐ หน้า ๓๒๑๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๒๒ เฉพาะในเขต มีพื้นที่ประมาณ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๕๖ ตารางวา

 

รวบรวมข้อมูลโดย

พระครูพนมปรีชากร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม

 

กลับขึ้นบน