ยอดพระธาตุพนมองค์เดิม 2988
หน้าแรก > หมวด : สาระน่ารู้ | เขียนโดย : ผู้ดูแลเว็บไซต์ | แก้ไขล่าสุด : 2017-07-29 05:55:01

ยอดพระธาตุพนมองค์เดิม ในช่วงปลายพุทธศตวรรษ ที่ ๒๒ พระครูโพนสะเม็ก พระเถระสำคัญแห่งวัดโพนสะเม็ก นครเวียงจันทร์ ได้นำครอบครัวชาวเวียงจันทร์ ๓,๐๐๐ คนเศษทำการบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมเป็นการใหญ่ ต่อจากพระยานครหลวงพิชิตราชธานี แห่งเมืองศรีโคตรบูรณ์ โดยดำเนินการ คือ
ในตอนที่ ๑ ตั้งแต่ฐานชั้นที่ ๒ ขึ้นไปได้ก่ออิฐถือปูน 
ในตอนที่ ๒ องค์ระฆังทำเป็นรูปโกศ แบบเจดีย์ลานช้าง หล่อด้วยเหล็กเปียก และต่อเป็นฉัตรหล่อด้วยทองแดง
ในตอนที่ ๓ ทำเป็นปม มีรูสำหรับปักฉัตร ฉัตรนั้นทำด้วยทองคำฝังพลอยและนิล ประมาณ ๓๐๐ เม็ดเศษ ต้นฉัตรเป็นเหล็ก ด้ามฉัตรเป็นเงินฝังพลอย 
ยอดพระธาตุพนมนี้ ถูกสร้างโดยเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก แห่งนครเวียงจันทร์ ความสูง ๕ เมตร ในต้นพุทธศตวรรษ ที่ ๒๓ อยู่ข้างในองค์พระธาตุพนม ซึ่งพังทลายลงในปี ๒๕๑๘ มีการซ่อมแซมใหม่ดังนี้ 
๑.พ.ศ.๒๕๑๘ ซ่อมแซมช่วงกลางและช่วงบนเล็กน้อย
๒.พ.ศ.๒๕๓๑ ได้ซ่อมแซมช่วงล่าง นับจากฐานขึ้นไป ๒.๓๐ เมตร 
ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมรัตนโมลีศรีโคตรบูรณ์

 

รวบรวมข้อมูลโดย

พระครูพนมปรีชากร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม

 

กลับขึ้นบน