สถูปอิฐพระธาตุพนม 2803
หน้าแรก > หมวด : สาระน่ารู้ | เขียนโดย : ผู้ดูแลเว็บไซต์ | แก้ไขล่าสุด : 2017-07-29 06:02:23

     สถูปอิฐพระธาตุพนมองค์เดิม เป็นที่บรรจุเศษอิฐเก่า เมื่อครั้งพระธาตุพนมล้ม ในปี ๒๕๑๘ เพื่อเก็บรักษาอิฐพระธาตุพนมองค์เดิมไว้ไม่ให้สูญหาย ตั้งอยู่กลางสระน้ำหน้าวัดธาตุพนมวรมหาวิหาร ห่างจากองค์พระธาตุพนม ๒๐๐ เมตรไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสถูปรูปทรงสี่เหลี่ยมฐานจตุรัส ยอดสถูปสีทองประดับด้วยดอกบัว ๕ ดอก ฐานสถูปกว้างด้านละ ๑๖ เมตร องค์สถูปกว้างด้านละ ๑๒ เมตร มีความสูง ๑๖ เมตร ก่อสร้างเมื่อ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ตัวอักษรที่ขอบสระมีอยู่ด้วยกัน ๓ ด้านคือ ด้านเหนือ ด้านตะวันออก และด้านใต้ มีใจความวว่า “ สถูปอิฐพระธาตุพนมองค์เดิม” นอกจากนี้ ยังใช้อิฐก่อเป็นตัวเลขบอก พ.ศ. “ ๒๕๓๕” โดยมี พระโสภณเจติยาภิบาล (ดร. พระมหาสม สุมโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม เป็นผู้ออกแบบก่อสร้าง โดยให้มีรูปทรงคล้ายกันกับองค์พระธาตุพนมยุคแรก ใช้งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด จำนวน ๒,๖๒๐,๐๐๐ (สองล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

 

รวมรวบข้อมูล

พระครูพนมปรีชากร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม

 

กลับขึ้นบน