การบรรจุพระอุรังคธาตุ 2131
หน้าแรก > หมวด : สาระน่ารู้ | เขียนโดย : ผู้ดูแลเว็บไซต์ | แก้ไขล่าสุด : 2017-07-29 06:11:02

      พระธาตุพนม เป็นเจดีย์บรรจุพระอุรังคธาตุ สูง ๕๗ เมตรองค์ปัจจุบันเป็นเจดีย์ที่มีรูปลักษณะและสัดส่วนเหมือนเดิมทุกประการ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งองค์ สร้างครอบซากพระธาตุพนมองค์เก่าที่พังทลายเป็นก้อนอิฐอยู่ภายใน ตัวองค์เจดีย์เป็นอาคารโปร่งแบบเปลือกหอย ข้างในกลวงโล่ง จากฐานถึงยอดสุด ๕๓.๖๐ เมตร ( ไม่รวมฉัตร ) จากฐานถึงยอดมีคานโปร่งเป็นรูปตะแกรงหนา ๐.๒๐ เมตร เป็นตาหมากรุก ยึดผนังไว้ทั้ง ๔ ด้าน ความสูงของคาน ๑.๘๐ เมตร แนวละ ๗ คาน ตัดกัน ๒ แนว ในชั้นบรรจุพระอุรังคธาตุ ที่ระดับความสูง ๑๖.๕๗ เมตร เป็นขนาดรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส กว้าง ๒.๗๐ เมตร สูง ๒.๙๐ เมตร ผนังห้องหนา ๐.๓๐ เมตร หลังจากบรรจุเสร็จปิดตันทันที และทุกวันนี้มีการปิดทองไว้เป็นที่เรียบร้อย  มีพระราชพิธีบรรจุพระอุรังคธาตุ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๒ โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ   ทรงบรรจุพระอุรังคธาตุไว้ที่ชั้นที่ ๓ ที่ระดับความสูง ๑๖.๕๗ เมตร

 

รวบรวมข้อมูลโดย

พระครูพนมปรีชากร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม

 

กลับขึ้นบน