ฉัตรพระธาตุพนม 2080
หน้าแรก > หมวด : สาระน่ารู้ | เขียนโดย : ผู้ดูแลเว็บไซต์ | แก้ไขล่าสุด : 2017-07-29 06:15:37

      จากการที่พระธาตุพนมพังทลายเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘ เวลา ๑๙.๓๘ นาที นั้น เป็นเหตุให้ฉัตรพระธาตุพนมชำรุด จึงมีการบูรณะใหม่ ของเดิมเป็นฉัตร ๕ ชั้น เนื้อทองคำประมาณ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ต้องบูรณะเปลี่ยนฉัตร ชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๕ ซึ่งบุบสลายเสียหายใหม่ สิ้นเงินค่าซื้อทองซ่อม ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยนายธเนศ เอียสกุล บริจาคสมทบ ๔๙๙,๙๙๙ บาท ฉัตรที่ทำใหม่ในปัจจุบัน เป็นฉัตร ๕ ชั้นเท่าของเดิม สูง ๔ เมตร ทองคำจากของเดิม ๗ กิโลกรัม ซื้อเพิ่มเติม ๗,๑๐๐ กรัม โดยนางเคียง ชนะบริจาคเพิ่ม ทองคำน้ำหนัก ๑๑ บาท และนายกองสิน ศรีสิงห์ เจ้าของโรงสีสินสำราญ บ้านแสนพัน ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม บริจาคเพชรเป็นเงิน๑๐๐,๐๐๐บาท และได้มีพระราชพิธียกฉัตรพระธาตุพนมขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๒ โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(วาสน์ สาสโน) สังฆราชองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น.

 

รวบรวมข้อมูลโดย

พระครูพนมปรีชากร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม

 

กลับขึ้นบน