งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2557 3196
หน้าแรก > หมวด : ปฏิทินงานวัดพระธาตุพนม | เขียนโดย : เว็บมาสเตอร์ | แก้ไขล่าสุด : 2013-09-17 00:46:24

งานนมัสการพระธาตุพนม

วัน/เดือน/ปี  :  ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ  เดือน 3  ถึง แรม 1 ค่ำ  เดือน  3 ของทุกปี  รวม  9 วัน 9 คืน

สถานที่  :  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  4 8 1 1 0

มีขบวนแห่อันเชิญพระอุปคุตจากริม ฝั่งแม่น้ำโขง มาประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนม, พิธีถวายข้าวพืชภาค, ห่มผ้าพระธาตุและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และการแสดงมหรสพสมโภชตลอดงาน 9 วัน 9 คืน
 

***************************************

กำหนดการ

งานเทศการนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๕๗

วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

**************************

วันศุกร์ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตรงกับวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓

เวลา ๐๗.๓๐ น.   ข้าโอกาสพระธาตุพนมพร้อมกันที่ท่าด่านอำเภอธาตุพนม

เวลา ๐๘.๐๐ น.   พิธีอัญเชิญพระอุปคุตจากริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อแห่มายังวัดพระธาตุพนมตาม  ถนนกุศลรัษฎากร เข้าสู่วัดพระธาตุพนม เวียนรอบพระธาตุพนม ๓ รอบ  อัญเชิญประดิษฐาน ที่ พระวิหารหอพระแก้ว

เวลา ๐๙.๓๐ น.   ข้าโอกาสพระธาตุพนมทุกอำเภอ ในเขตจังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดสกลนคร พร้อมกันที่บริเวณพระธาตุพนม

เวลา ๑๐.๐๐ น.   พระเทพวรมุนี นำกล่าวคำประดิษฐานพระอุปคุต บนพระวิหารหอพระแก้ว  ข้าโอกาสพระธาตุพนมทุกอำเภอ ในเขตจังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหารและ   จังหวัดสกลนคร พร้อมกันประกอบพิธีถวายข้าวพีชภาค

เวลา ๑๑.๐๐ น.   ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์

เวลา ๑๔.๐๐ น.   ประธานและคณะ เดินทางถึงวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

                        - ประธาน เข้าสู่ศาลาตรีมุขกาญจนาภิเษก จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระรับศีล

                        - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานจัดงาน

                        - ประธาน กล่าวเปิดงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๕๗  (ลั่นฆ้องชัย ปล่อยลูปโป่ง  พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญชัยมงคลคาถา บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ย่ำฆ้องกลอง ระฆัง และจุดพลุ)

                       - พระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค ๑๐ กล่าวสัมโมทนียกถา

                      -การแสดงรำบูชาพระธาตุพนม เป็นเสร็จพิธี

เวลา ๑๙.๐๐ น.   พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม แสดงพระธรรมเทศนา และนำประกอบพิธี เวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม

วันเสาร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๓ ถึง วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

          เวลา ๐๔.๐๐ น.            ทำวัตรเช้า

          เวลา ๐๗.๐๐ น.           แห่กกองบุญถวายพระธาตุพนม และตักบาตรคู่อายุ

          เวลา ๑๙.๐๐ น.           แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระธรรมกถึก  และนำประกอบพิธีเวียนเทียนทุกวัน

          เวลา ๒๐.๐๐ น.           เปิดให้ชมการแสดงมหรสพต่าง ๆ ทุกวัน

วันเสาร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๓

          เวลา ๒๔.๐๐ น.           พระเทพวรมุนี กล่าวปิดงาน

                                       -จุดพลุดอกไม้ไฟ

 

กลับขึ้นบน