งานอายุวัฒนมงคล "พระเทพวรมุนี" ปี 2556 916
หน้าแรก > หมวด : ปฏิทินงานวัดพระธาตุพนม | เขียนโดย : พระปลัดชาญวิทย์ เตชปญฺโญ | แก้ไขล่าสุด : 2013-09-23 22:27:56

งานอายุวัฒนมงคล "พระเทพวรมุนี"

กลับขึ้นบน