สวดมนต์ข้ามปี ปี 2557 1679
หน้าแรก > หมวด : ปฏิทินงานวัดพระธาตุพนม | เขียนโดย : พ.ป.ช.ว. | แก้ไขล่าสุด : 2013-12-25 19:19:13

กำหนดการ 

          มหาเถรสมาคม, สำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคล รับพรปีใหม่ ภายใต้โครงการ “สวดมนต์ข้ามปี   ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า 2556 ต้อนรับปีใหม่ 2557”  วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2556  ถึงวันพุธ ที่ 1 มกราคม 2557 ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม         มีกำหนดการลำดับพิธีดังต่อไปนี้

***********************************

เวลา  18.09 น.         -   พระภิกษุ-สามเณร ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ลงทะเบียนรับหนังสือ

เวลา  19.09  น.       -   ร่วมกันทำวัตรสวดมนต์เย็น

เวลา  20.09  น.       -   พุทธศาสนิกชน เข้าประจำ ณ มณฑลพิธี ลานหน้าวัดพระธาตุพนม

                            -   พระสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์

                             -   สวดนพเคราะห์

                             -   สวดมหาสมัยสูตร

                             -   นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

เวลา  00.00  น.       -   ลั่นฆ้องชัย รับปีใหม่

-   พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

เวลา  00.29  น.        -   พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

                             -   เสร็จพิธี   -

...............................................................................................................

ติดต่อสอบถาม                   www.watthat.com

                             fb.com/watthat

                             โทร. 08 7220 9497 , 08 2843 3340

                             โทรสาร  0 4252 5026

 

ดาวน์โหลดหนังสือสวดมนต์  คลิ๊กเลย...

 

หมายเหตุ       กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม

กลับขึ้นบน