ลำดับเจ้าอาวาสวัดพระะธาตุพนม 421
หน้าแรก > หมวด : วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร | เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ นารีนุช | แก้ไขล่าสุด : 2013-03-17 07:37:53

ลำดับเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์วัดพระะธาตุพนม

************


เจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก แห่งนครเวียงจันทร์
ผู้มาบูรณะและสร้างเสริมพระธาตุพนมใน พ.ศ.๒๒๓๓-๒๒๓๕
(ตามแผ่นจารึก) 

 
พระครูวิโรจน์รัตโนบล
อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง  เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้มาปฏิสังขรณ์พระธาตุพนม พ.ศ.๒๔๔๔

 
พระครูศิลาภิรัต (หมี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม
และเจ้าคณะอำเภอธาตุพนมรูปแรก
พ.ศ.๒๔๕๘-๒๔๗๙

 
พระธรรมราชานุวัตร (แก้ว กนฺโตภาโส ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
พ.ศ.๒๔๘๐-๒๕๓๒

 
พระธรรมปริยัติมุนี (นวน เขมจารี ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๔๔

 
พระโสภณเจติยาภิบาล (สม สุมโน ป.ธ.๔,พม.,M.A.,Ph.D.)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
พ.ศ.๒๕๔๗


พระเทพวรมุนี
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม , เจ้าคณะจังหวัดนนครพนม
พ.ศ.๒๕๔๙ - ปัจจุบัน

 

กลับขึ้นบน